Eurekianen onwikkeld brainstormmethode voor Your Turn

Your Turn – aan de slag als echte ontwerpers is een lespakket voor de bovenbouw van het primair onderwijs. In de lessen gaan leerlingen een buiten les ontwerpen. Het lespakket is ontwikkeld door  TU Delft, in samenwerking met Jantje Beton. In het lespakket zitten werkvormen waarmee leerlingen 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Eurekianen heeft het Combineer-Fantaseerspel […]

Waarom ontwerpend leren implementeren?

21e eeuwse vaardigheden Het primair onderwijs is aan vernieuwing onderhevig. In de toekomst zullen meer banen vragen om probleemoplossend vermogen en flexibiliteit van de werknemer. De globalisering en technologisering hebben geleid tot tal van veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat leerlingen 21ste-eeuwse vaardigheden zoals kritisch- en creatief denken […]

Idee-ontwikkeling verbeteren bij ontwerpend leren

Onderzoek Madelinde Hageman en Marloes Nieuweboer hebben door middel van een ontwerponderzoek onderzocht of een nieuw ontworpen toolkit de idee-ontwikkeling verbetert bij leerlingen in het primair onderwijs. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de toolkit. Het onderzoek sluit aan bij de didactiek ontwerpend leren die is opgezet door Wetenschapsknooppunt TU Delft in samenwerking met de faculteit Industrieel […]

Ontstaan Eurekianen

Eurekianen is een ontwerp- en trainings-bureau opgezet door ontwerper Madelinde Hageman en docent Marloes Nieuweboer. Eurekianen richt zich op de implementatie van onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs. Eurekianen geeft advies, begeleidt schoolbesturen, directies en verzorgt  trainingen ter professionalisering van leerkrachten. Daarnaast ontwerpt Eurekianen ‘toolkits’ oftewel een visueel vormgegeven onderwijs pakketten voor leerlingen […]