Kunsteducatie en ontwerpend leren voor onderwijs en organisaties

ONTWERPEND LEREN

De samenleving heeft te maken met grote maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, migratie, eenzaamheid en gezondheid. Deze thema’s vragen om creatieve oplossingen.

Met Eurekianen willen we kinderen voorbereiden op een samenleving waarvan we nog niet weten hoe die eruit gaat zien. Wij zijn ervan overtuigd dat door het stimuleren van creatief denken en verbeeldingskracht, kritisch en probleemoplossend denken, kinderen essentiële vaardigheden en competenties voor de toekomst leren.

Met de didactiek Ontwerpend leren kun je inspelen op actuele en belangrijke thema’s. Kinderen worden dé ontwerpers. Leerkrachten krijgen door de ontwerpcyclus handvatten om leerlingen te begeleiden in het proces.

ontwerpendleren_cyclus
ONTWERPVRAGEN ZOALS…

Hoe kunnen we nu en in de toekomst goed voor de aarde zorgen?
Hoe kunnen we een duurzame school worden?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen (leerlingen, leraren, ouders) meer gaan bewegen?
Hoe kunnen we zorgen dat school een omgeving wordt waar iedereen zich thuis voelt?

1. Vanuit een maatschappelijk thema wordt een ontwerpvraag bedacht die passend is voor de leeftijd van de leerlingen.
Ontwerpend leren probleem verkennen
2. Leerlingen krijgen meer informatie over het thema. Daarbij gaan ze aan de slag met een onderzoek door bijvoorbeeld de doelgroep te interviewen, informatie op te zoeken of een locatie te bezoeken.
3. Leerkrachten inspireren de leerlingen door voorbeelden te laten zien uit de kunst, techniek en wetenschap.
Ontwerpend leren inspiratie opdoen
Ontwerpend leren ideeën verzinnen
4. Leerlingen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk verschillende ideeën te verzinnen voor de ontwerpvraag. Alles is goed! Dit doen ze individueel en daarna in groepjes.
5. De groepjes leerlingen maken een keuze uit de ideeën en gaan aan de slag met het maken een van ontwerpschets, materiaal en boodschappenlijst.
Ontwerpend leren schetsen uitwerken
Ontwerpend leren prototype maken
6. Met de materialen van school en van huis maken de leerlingen een ‘prototype’.
7. Leerlingen geven elkaar tips en tops op het gemaakte prototype. Eventueel krijgen ze feedback van de opdrachtgever of de doelgroep zodat ze hun plan nog verder kunnen verbeteren.
Ontwerpend leren voorstel testen
Ontwerpend leren plan presenteren
8. Leerlingen presenteren hun definitieve prototype en plan. Dit kan in de vorm van een tentoonstelling in de school en/of presentatie aan elkaar, de opdrachtgever of de doelgroep.
OP MAAT

Eurekianen begeleidt scholen om ontwerpend leren een vast onderdeel te maken in
het curriculum.

De uitdaging is om deze didactiek te koppelen aan de leer- en kerndoelen van verschillende vakken. Binnen ontwerpend leren werken leerlingen zelfstandig in groepjes en de leerkracht begeleidt het proces. Het vergt van een leerkracht andere vaardigheden dan bij de huidige methode lessen.

Het is daarom van belang om samen wegwijs te worden en te kijken hoe het bestaande methoden vervangt. Dit vraagt per school naar een traject op maat.

Daarnaast ontwerpt Eurekianen onderwijs programma’s voor leerlingen van 4-12 jaar met ‘toolkits’ oftewel een visueel vormgegeven werkvormen die het ontwerpproces ondersteunen.