Kunsteducatie en ontwerpend leren voor onderwijs en organisaties

Eurekianen is een ontwerp- en trainingsbureau van onderwijsvernieuwers. Het is opgezet door docent en ontwerper Marloes Nieuweboer en Madelinde Hageman. Zij werken graag samen en/of betrekken andere professionals in projecten. 

Eurekianen richt zich op de implementatie van  ontwerpend leren in het primair onderwijs. Eurekianen geeft advies, begeleidt schoolbesturen, directies en verzorgt trainingen ter professionalisering van leerkrachten.

Daarnaast ontwerpt Eurekianen ‘toolkits’ oftewel een visueel vormgegeven onderwijs pakketten en spellen voor leerlingen van 6-12 jaar. Met deze tools worden leerlingen zelf de ontwerpers. 

 

Aanbod

De ontwerpcyclus die leerlingen en leerkrachten kunnen gebruiken in de klas. 

Daarnaast heeft Eurekianen een ontwerpcyclus voor leerkrachten, die ze kunnen inzetten om een lesprogramma te ontwerpen. 

Werkvorm om creatief denken te stimuleren:

Toolkit waarbij de leerlingen zelfstandig de stap ‘ideeën bedenken’. De toolkit is ontwerpen bij de ontwerpvraag: Hoe kun je buitenspelen en leren rekenen combineren in een spel? 

  • Reken Maar (neem contact op  om te bestellen)

Eurekianen ontwerpt complete lesprogramma’s die je kunt gebruiken in de klas.

Eurekianen geeft trainingen aan leerkrachten zodat ze de ontwerpend leren eigen kunnen maken.

Eurekianen geeft workshops in het koppelen van de 21e eeuwse vaardigheden aan de ontwerpvaardigheden.

Voor scholen die al een tijdje met de didactiek ontwerpend leren werken biedt Eurekianen trainingen in het formatief evalueren bij de ontwerpvaardigheden.

Eurekianen kan voor jullie school alle trainingen en workshops op maat aanpassen in een traject van een aantal jaar.

Wat levert het op?