Waarom doen wij dit?

Onze visie

Hoe kunnen we buiten spelen en leren rekenen combineren? Hoe maken we de school van de toekomst duurzamer? Hoe kunnen we gezond en milieubewust eten? Hoe creëer je een thuisgevoel voor nieuwkomers?

Eurekianen wil leerlingen leren hun creativiteit in te zetten voor actuele vragen en uitdagingen van de toekomst. Dit vraagt om probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Leerlingen worden serieus genomen in het meedenken over onderwerpen waar ze dagelijks mee te maken hebben en/of krijgen. Daardoor beseffen ze dat hun stem meetelt en dat ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier krijgen leerlingen de mogelijkheid om een Eureka-moment te ervaren!

Eureka of Heureka betekent: ik heb het gevonden, of als uitroep: ik héb het.

Eureka-moment

Met ‘ontwerpend en onderzoekend leren’ werken leerlingen aan actuele, maatschappelijke vraagstukken. Waarvoor ze bij ontwerpend leren nieuwe creatieve oplossingen bedenken. In een aantal stappen doorlopen ze een ontwerpproces om van een idee tot een innovatief voorstel te komen. Daarna geven ze mogelijk een presentatie aan een echte opdrachtgever.

‘Ontwerpend en onderzoekend leren’ is een didactiek om 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. Deze didactieken zijn geïnspireerd op de werkwijze van professionele ontwerpers en wetenschappers, vertaald naar het primair onderwijs. Daarnaast sluit het aan op een vakoverstijgende aanpak met vakken die betrekking hebben op creativiteit, wetenschap en techniek (W&T).