Ontwerpend en onderzoekend leren

Waarom ontwerpend en/of onderzoekend leren implementeren?

In 2020 moeten alle Nederlandse basisscholen aandacht hebben voor wetenschap en technologie (W&T) in het onderwijs. Ontwerpend en onderzoekend leren is een manier om daar aandacht aan te besteden.

Onderzoekend en ontwerpend leren werkt vanuit vraagstukken die aansluiten op een vakoverstijgende aanpak. Het creëert meer samenhang tussen de vakken en leergebieden. De didactiek is daarom te koppelen aan vakken die betrekking hebben op creativiteit, wetenschap en techniek. In het basisonderwijs zijn dat techniek, kunst, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Ontwerpend en onderzoekend leren kan aansluiten op de huidige kerndoelen van ‘natuur en techniek’, ‘ruimte en tijd’, ‘mens en samenleving’, ‘burgerschap’ en ‘kunstzinnige oriëntatie’.

Ontwerpend en onderzoekend leren stimuleren de leerlingen om zelf de wereld te ontdekken en te ervaren en problemen te signaleren en op te lossen. Deze twee zijn niet hetzelfde. Onderzoekend leren is gericht op het vermeerderen van kennis en begint met een vraag waarop je een antwoord wilt krijgen. Ontwerpend leren gaat over innovatieve oplossingen die leiden naar nieuwe, zelfbedachte producten. 

Ontwerpend en onderzoekend leren zijn didactieken om aandacht te besteden aan W&T in het onderwijs. En 21e eeuwse vaardigheden ofwel ‘brede vaardigheden’ bij leerlingen te ontwikkelen. Deze didactieken zijn geïnspireerd op de werkwijze van professionele ontwerpers en wetenschappers, vertaald naar het basisonderwijs.