Wetenschap & Technologie

Alle Nederlandse basisscholen moeten in 2020 wetenschap en technologie (W&T) aanbieden. Het basisonderwijs is langzaam aan het veranderen. In de toekomst zullen meer banen vragen om probleemoplossend vermogen en flexibiliteit van de werknemer. De globalisering en technologisering hebben geleid tot tal van veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat leerlingen 21e eeuwse vaardigheden ofwel ‘brede vaardigheden‘ zoals kritisch- en creatief denken en probleemoplosvaardigheden ontwikkelen.

Wetenschap en technologie

21e eeuwse vaardigheden ofwel ‘brede vaardigheden’ zijn vakoverstijgende vaardigheden. Daarom worden voor het basisonderwijs vakoverstijgende didactieken ontwikkeld die bijdragen aan het vergroten van deze vaardigheden bij leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de didactiek ontwerpend leren en de didactiek onderzoekend leren.

Brede vaardigheden