Trainingen

Eurekianen is een ontwerp- en trainings-bureau opgezet door ontwerper Madelinde Hageman en docent Marloes Nieuweboer. Eurekianen richt zich op de implementatie van onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs. Eurekianen geeft advies, begeleidt schoolbesturen, directies en verzorgt  trainingen ter professionalisering van leerkrachten. Werkwijze implementatie OOL  in het primair onderwijs Eurekianen begeleidt scholen om OOL […]

Voor leerkrachten

Toolkit Onze toolkit bestaat uit fysieke visueel vormgegeven tools die de kinderen in een leeromgeving ondersteunen in de idee ontwikkeling bij ontwerpend leren. In de tools wordt creativiteit, spel,  samenwerken en probleemoplossende vermogen getimuleerd. Wij vinden het van belang dat kinderen betrokken worden bij het oplossen van vragen en problemen uit de wereld. En eventueel […]

Ontstaan Eurekianen

Eurekianen is een ontwerp- en trainings-bureau opgezet door ontwerper Madelinde Hageman en docent Marloes Nieuweboer. Eurekianen richt zich op de implementatie van onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs. Eurekianen geeft advies, begeleidt schoolbesturen, directies en verzorgt  trainingen ter professionalisering van leerkrachten. Daarnaast ontwerpt Eurekianen ‘toolkits’ oftewel een visueel vormgegeven onderwijs pakketten voor leerlingen […]