Trainingen

Eurekianen is een ontwerp- en trainings-bureau opgezet door ontwerper Madelinde Hageman en docent Marloes Nieuweboer. Eurekianen richt zich op de implementatie van onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs. Eurekianen geeft advies, begeleidt schoolbesturen, directies en verzorgt  trainingen ter professionalisering van leerkrachten.

Werkwijze implementatie OOL  in het primair onderwijs

Eurekianen begeleidt scholen om OOL een vast onderdeel te maken in het curriculum.  De uitdaging is om deze didactieken te koppelen aan de leer- en kerndoelen van verschillende vakken.  Binnen OOL werken leerlingen zelfstandig in groepjes en de leerkracht begeleid het proces. Het vergt van een leerkracht andere vaardigheden dan bij de huidige methode lessen. Het is daarom van belang om samen met een leerkracht wegwijs te worden en te kijken hoe het bestaande methoden vervangt. Het vraagt op een traject op maat en per school kan dat verschillend zijn.

Eurekianen heeft vanuit Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland (ontwerpenindeklas.nl) een licentie om schoolbesturen, pabo’s en leerkrachten op scholen te begeleiden en te trainen in de didactiek OOL en hebben daardoor toegang tot het gehele OOL programma. Daarnaast maken we gebruik van onze expertise als vakdocent beeldend primair onderwijs, docent van het kunstvakonderwijs en het aanbieden van ‘design thinking’ workshops aan organisaties.

Aanbod Eurekianen:

  • workshops OOL algemeen
  • workshops 21e eeuwse vaardigheden gekoppeld aan de  ontwerp- en onderzoeksvaardigheden
  • workshops  formatief evalueren bij ontwerp- en onderzoeksvaardigheden
  • geheel traject met o.a. bovenstaande workshops op maat

Wat levert het op?

  • een innovatieve ontwikkeling op bestuurs- dan wel schoolniveau
  • leerlingen en leerkrachten worden opgeleid voor de toekomst
  • leerlingen en leerkrachten ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden
  • professionalisering leerkrachten OOL