Implementatie W&T

Eurekianen begeleidt scholen om ontwerpend en onderzoekend leren een vast onderdeel te maken in het curriculum en ontwikkeld samen met leerkrachten, scholen, schoolbesturen een programma op maat te maken. Het vraagt een traject op maat dat per school verschillend is.

W&T implementeren in het basisonderwijs

‘Ontwerpend en onderzoekend leren’ vergt van een leerkracht andere vaardigheden dan de huidige manier van werken. Leerlingen werken zelfstandig in groepjes, de leerkracht begeleidt het proces. Het vraagt een andere manier van lesgeven. Bij ontwerpend en onderzoekend leren krijg je als school te maken met vakkenintegratie. Het is daarbij een uitdaging actuele thema’s zoals milieu, robotica, programmeren, enzovoorts te koppelen aan de kerndoelen van verschillende vakken. En op deze manier een nieuw curriculum te ontwikkelen met meer samenhang tussen de vakken. Het is van belang om met het team wegwijs te worden in ontwerpend en onderzoekend en te kijken naar hoe en waar het bestaande methoden kan vervangen. Eurekianen kan ondersteunen bij de implementatie van W&T in het curriculum.

Eurekianen heeft vanuit Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland (ontwerpenindeklas.nl) een licentie om schoolbesturen, pabo’s en leerkrachten op scholen te begeleiden en te trainen in de didactiek OOL en hebben daardoor toegang tot het gehele OOL programma.