Kunsteducatie en ontwerpend leren voor onderwijs en organisaties

Eurekianen is een ontwerp- en trainings-bureau opgezet door ontwerper Madelinde Hageman en docent Marloes Nieuweboer.

Eurekianen richt zich op de implementatie van onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs.

Eurekianen geeft advies, begeleidt schoolbesturen, directies en verzorgt  trainingen ter professionalisering van leerkrachten. Daarnaast ontwerpt Eurekianen ‘toolkits’ oftewel een visueel vormgegeven onderwijs pakketten voor leerlingen van 6-12 jaar. Met deze tools wordt de creativiteit in de idee-ontwikkelingsfase van ontwerpend leren gestimuleerd. Een aantal werkvormen uit de toolkit zijn onderdeel geworden van een lespakket van Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland.

Ontstaan van Eurekianen

Tijdens de Master Kunsteducatie hebben Madelinde Hageman en Marloes Nieuweboer vanuit hun expertise besloten een bijdrage te willen leveren aan het verbeteren van de idee-ontwikkeling bij ontwerpend leren in het primair onderwijs door middel van een ontwerponderzoek. Een resultaat van dit ontwerponderzoek is een visueel vormgegeven toolkit die geschikt is voor leerlingen van de bovenbouw in het primair onderwijs.

Na het afronden van dit onderzoek zagen wij de noodzaak om Eurekianen op te zetten. Met Eurekianen willen we scholen in het primair onderwijs begeleiden in het toekomstgericht maken van hun onderwijs. Madelinde vanuit haar expertise als ontwerper en in het begeleiden van ontwerpprocessen in o.a. kunstvakonderwijs en Marloes als expert in het primair onderwijs.

Eurekianen, ontwerpend en onderzoekend leren in het primair onderwijs

Leerlingen zijn dé ontwerpers voor ontwerpopgaven uit de echte wereld, met hun eigen ideeën komen ze tot een Eureka-moment!

Eureka of Heureka betekent: ik heb het gevonden, of als uitroep: ik héb het. De uitroep is beroemd geworden doordat naar verluidt Archimedes, naakt door de straten van Syracuse rennend, luid heureka geroepen zou hebben nadat hij in bad het volumeverplaatsingseffect ontdekt had. Deze anekdote is overgeleverd door Plutarchus en Vitruvius. Sindsdien is eureka een blijde uitroep als iemand een moeilijke opgave heeft opgelost (bron: Wikipedia).

 

 

 

Didactiek ‘ontwerpend leren’

De samenleving heeft te maken met grote vraagstukken, zoals duurzaamheid, migratie, eenzaamheid, gezondheid. Deze thema’s vragen om creatieve oplossingen.

Met Eurekianen willen we kinderen opleiden voor een samenleving, waarvan we nog niet weten hoe die eruit gaat zien. Wij zijn ervan overtuigd dat door het stimuleren van creatief denken, verbeeldingskracht en probleemoplossend vermogen kinderen essentiële vaardigheden en compententies voor de toekomst leren.

 Ontwerpend leren is een didactiek die inspeelt op deze veranderende samenleving.

Door de didactiek ontwerpend leren worden kinderen dé ontwerpers.
Leerkrachten krijgen met deze didactiek handvaten om ze te begeleiden.