Lesmateriaal

Your Turn is een serie werkvormen voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs. Eurekianen heeft het ‘Combineer-Fantaseerspel‘ en de werkvorm ‘Open je zintuigen‘ ontwikkeld.

‘Open je zintuigen’ is een werkvorm om de ontwerpomgeving te verkennen met je zintuigen: kijken, voelen, ruiken, horen.

Bij het ‘Combineer-Fantaseer-spel’ creëren leerlingen denkbeeldige
situaties door steeds een voorwerp en een eigenschap met elkaar te
combineren. Vervolgens bedenken ze wat er in die bijzondere situatie
zou kunnen gebeuren.